Nhà máy sản xuất xốp nổ An Khánh

  • Địa chỉ: Đức Hiệp, Xuân Lâm, Thuận Thành, Bắc Ninh.
  • Điện thoại: 03 94 94 57 24
  • Email: vukhanhmun@gmail.com