Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản

Quý khách hàng có thể thanh toán bằng hình thức chuyển khoản vào các tài khoản của chúng tôi sau đây:

1. Vietcombank ( chỉ chuyển từ tài khoản công ty)
– Chủ tài khoản: Công ty TNHH Bao Bì Dizota Việt Nam
– Số tài khoản: 101 35 86 786
– Chi nhánh: Bắc Ninh

2. Vietcombank ( tk cá nhân)
– Chủ tài khoản: Nguyễn Bá Định
– Số tài khoản: 0541 000 1983 04
– Chi nhánh: Hà Nội

3. Agribank ( tk cá nhân)
– Chủ tài khoản: Nguyễn Bá Định
– Số tài khoản: 2607 205 165 641
– Chi nhánh: Bắc Ninh

4. SHB
– Chủ tài khoản: Nguyễn Bá Định
– Số tài khoản: 101 417 53 31
– Chi nhánh: Bắc Ninh

5. Vietinbank
– Chủ tài khoản: Nguyễn Bá Định
– Số tài khoản: xxxxxxxxxx
– Chi nhánh: xxxxxx

6. VPBANK
– Chủ tài khoản: Nguyễn Bá Định
– Số tài khoản: xxxxxxxxxx
– Chi nhánh: xxxxxx

Thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt

Sau khi nhận hàng, quý khách có thể thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt cho nhân viên giao hàng, hoặc có thể chuyển khoản trước tùy theo nhu cầu.