XƯỞNG SẢN XUẤT

KCN Xuân Lâm, Thuận Thành, Bắc Ninh.

Kinh doanh 1: 0394 94 57 24

Kinh doanh 2: 0855 015 992

Email: tuibaotraicay1@gmail.com